PROJEKT PRO ŽENY 3

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015928

Termín realizace: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2023

 

Projekt pro ženy, který bude realizován v mikroregionu Krnovsko, je již třetím námi realizovaným projektem tohoto charakteru v uvedené lokalitě. Projekt se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti žen vracejících se na trh po rodičovské/mateřské dovolené a žen evidovaných na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Pomocí uceleného balíčku motivačních a kvalifikačních aktivit a zprostředkování zaměstnání, jsou ženy systematicky podpořeny k dlouhodobému umístění na trhu práce, v souladu s cíli a opatřeními Strategie CLLD MAS Krnovsko.

Koordinátorkou projektu je Ludmila Haisová, která byla v minulosti sama jeho účastnicí a nyní pracuje přímo u realizátora EDVIA z.u. Při rodičovské dovolené se rozhodla pro změnu své profesní dráhy, s využitím podpůrných nástrojů z Projektu pro ženy. Naučila se v něm mimo jiné obratněji pracovat s počítačem a absolvovala kurz Administrativní pracovnice s praxí. Po úspěšných závěrečných zkouškách nastoupila do zaměstnání. 

Mateřská a rodičovská dovolená a obecně role žen spojená s mateřstvím, je nejvýznamnější bariéra, která znevýhodňuje a diskriminuje ženy v práci.

Zaměstnavatelé navíc vnímají zvýšené riziko skutečnosti, že po uplynutí standardní doby mateřské dovolené bude žena často nucena zůstávat s dětmi doma v případě jejich onemocnění, a tudíž nebude schopna věnovat dostatek času svému zaměstnání. Projekt eliminuje dopady a handicapy, a to účinnými nástroji včetně motivačních nástrojů pro budoucí zaměstnavatele. Projekt je svou koncepcí vhodný také pro ženy, které jsou v současné době nezaměstnané a jsou v evidenci Úřadu práce.

Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti žen na lokálním trhu práce (žen vracejících se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené a žen evidovaných na Úřadě práce) v mikroregionu Krnovsko, a to souborem na sebe navazujících individuálních i skupinových aktivit (motivační program "Životní restart", poradenský program, individuální poradenství - koučink a vzdělávací aktivity/rekvalifikace a zprostředkování zaměstnání), jejichž realizací dojde k eliminaci identifikovaných hendikepů (nízká motivace, nízká kvalifikace,…), vedoucí k zvýšení kvalifikace, vzdělání a zaměstnatelnosti CS. Projekt má za cíl zprostředkovat pracovní místa.

 

 

 

 zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Revoluční 955/45
794 01 Krnov,
IČ: 04497503

Projekt pro ženy 3

Projekt pro ženy, který bude realizován v mikroregionu Krnovsko, je již třetím námi realizovaným projektem tohoto charakteru v uvedené lokalitě. Projekt se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti žen vracejících se na trh po rodičovské/mateřské dovolené a žen evidovaných na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.

Kontaktní formulář

Kontakty

Ludmila Haisová
Tel.: (+420) +420 734 582 140
E-mail: ludmila@edvia.cz

Web: www.projektprozeny.cz